Vilka säljer vi till?

GMS Group AB är en ren grossist verksamhet och man måste vara en Auktoriserad återförsäljare för att ha möjligt att handla av oss.

Kontakta oss för att söka ett konto.Alla varor förblir GMS Group AB:s egendom till 

dess full betalning kommit bolaget tillhanda. 

Alla försök till bedrägerier 

polisanmäls. GMS Group AB förbehåller sig rätten att häva ett köp om bedrägeri 

misstänks. 


Personuppgifter

Enligt lag måste 

vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig. Alla uppgifter som 

lämnas till oss eller som vi får del av när du besöker vår sajt kommer att 

behandlas av GMS Group AB i egenskap av personuppgiftsansvarig. GMS Group AB kommer 

aldrig att låta en tredje part använda dina personuppgifter i 

marknadsföringssyfte om du inte själv godkänner detta. Du har rätt att efter 

begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är 

felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att 

uppgifterna ska rättas.


Produktinformation

GMS Group AB reserverar sig för eventuella tryck- och prisättningsfel på denna 

webbsida. Vi kan inte heller garantera att alla bilder exakt återger 

produkternas verkliga utseende och färg.


Befrielsegrunder

-Force 

Majeure-

Om GMS Group AB fullgörelse av avtal 

hindras, försvåras eller väsentligen fördyras pga. force majeure skall GMS Group AB i motsvarande grad befrias från sina förpliktelser att fullgöra detta 

avtal. Inträffar sådan omständighet skall GMS Group AB om möjligt underrätta den 

kund som berörs därav.


-Prisförändringar-

GMS Group AB förbehåller sig rätten att justera priser. Ordertillfällets pris gäller 

emellertid alltid.


-Sortimentsförändringar-

GMS Group AB reserverar sig för förändringar i butikens sortiment och förbehåller sig rätten 

att ta bort varor ur sortimentet innan ett köp har registrerats. 


Byte och returer av varor

Kontakta oss på info@gms-group.se om du vill byta eller returnera en vara.

Generellt går det inte att returnera motorcyklar till oss.

Reservdelar och tillbehör går att returnera.

En bytes\återtagnings avgift om -15% utgår vid byten och returer. 

Alla byten och returer måste godkännas av oss innan ni returnerar varan. 


Reklamation av varor

Vid reklamation av en vara skall du alltid kontakta oss innan ni skickar tillbaka en vara.