Vilka säljer vi till?
Kuberg Moto Nordic är en ren grossist verksamhet och man måste vara en Aukturiserad återförsäljare för att ha möjligt att handla från vårt oss.
Kontakta oss för att söka ett konto.


Alla varor förblir Kuberg Moto Nordic:s egendom till
dess full betalning kommit bolaget tillhanda.
Alla försök till bedrägerier
polisanmäls. Kuberg Moto Nordic förbehåller sig rätten att häva ett köp om bedrägeri
misstänks.

Personuppgifter
Enligt lag måste
vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig. Alla uppgifter som
lämnas till oss eller som vi får del av när du besöker vår sajt kommer att
behandlas av Kuberg Moto Nordic i egenskap av personuppgiftsansvarig. Kuberg Moto Nordic kommer
aldrig att låta en tredje part använda dina personuppgifter i
marknadsföringssyfte om du inte själv godkänner detta. Du har rätt att efter
begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är
felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att
uppgifterna ska rättas.

Produktinformation
Kuberg Moto Nordic reserverar sig för eventuella tryck- och prissättningsfel på denna
webbsida. Vi kan inte heller garantera att alla bilder exakt återger
produkternas verkliga utseende och färg.

Befrielsegrunder
-Force
Majeure-
Om Kuberg Moto Nordic fullgörelse av avtal
hindras, försvåras eller väsentligen fördyras pga. force majeure skall Kuberg Moto Nordic i motsvarande grad befrias från sina förpliktelser att fullgöra detta
avtal. Inträffar sådan omständighet skall Kuberg Moto Nordic om möjligt underrätta den
kund som berörs därav.

-Prisförändringar-
Kuberg Moto Nordic förbehåller sig rätten att justera priser. Ordertillfällets pris gäller
emellertid alltid.

-Sortimentsförändringar-
Kuberg Moto Nordic reserverar sig för förändringar i butikens sortiment och förbehåller sig rätten
att ta bort varor ur sortimentet innan ett köp har registrerats.

Byte och returer av varor
Kontakta oss på info@Kubergmoto.se om du vill byta eller returnera en vara.
Gennerellt går det inte att returnera motorcyklar till oss.
Reserdelar och tillbehör går att returnera.
En bytes\återtagnings avgift om -15% utgår vid byten och returer.
Alla byten och returer måste godkännas av oss innan ni returnerar varan.

Reklamation av varor
Vid reklamation av en vara skall du alltid kontakta oss innan ni skickar tillbaka en vara.